מחירון משלוחים ע"פ אזורי חלוקה:

משלוחי פרחים בצפון

למחיר משלוח לישוב שאינו מופיע ברשימה, שאל את הנציג בטלפון 050-9995516